We use cookies for statistical purposes.

  • 43 Nicolae Caramfil Street, 2 Floor, Ap. 4, Bucharest
  • office@romanianlawoffice.com
  • +(4)0744 156 374
Our Articles

Organizarea judiciara din Romania

Activitatea judecatoreasca se desfasoara cu respectarea principiilor distribuirii aleatorii a dosarelor şi continuităţii, cu excepţia situaţiilor în care judecătorul nu poate participa la judecată din motive obiective;

INSTANTELE JUDECATORESTI:
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Inalta Curte de Casatie si Justitie avand in componenta sectiile civilă şi de proprietate intelectuală, Secţia penală, Secţia comercială şi Secţia de contencios administrativ şi fiscal judeca:
– recursurile declarate impotriva hotararilor curtilor de apel si a altor hotarari;
– recursurile in interesul legii;
– orice alte cereri date prin lege in competenta sa.
Secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în raport cu competenţa fiecăreia, soluţionează:
– cererile de strămutare, pentru motivele prevăzute în codurile de procedură;
– conflictele de competenţă, în cazurile prevăzute de lege;
– orice alte cereri prevăzute de lege.

Secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie soluţionează de asemenea şi recursurile declarate împotriva hotărârilor nedefinitive sau a actelor judecătoreşti, de orice natură, care nu pot fi atacate pe nici o altă cale, iar cursul judecăţii a fost întrerupt în faţa curţilor de apel.
Completul de 9 judecători soluţionează recursurile şi cererile în cauzele judecate în primă instanţă de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum si alte cauze date în competenţa sa prin lege, precum şi ca instanţă disciplinară.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se constituie în Secţii Unite pentru:
– judecarea recursurilor în interesul legii;
– soluţionarea, în condiţiile prezentei legi, a sesizărilor privind schimbarea jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
– sesizarea Curţii Constituţionale pentru controlul constituţionalităţii legilor înainte de promulgare.

Curtile de Apel
– curtile de apel sunt acele instante in circumscriptia carora functioneaza mai multe tribunale. De asemenea, in cadrul Curtilor de Apel funcţionează secţii sau, după caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, precum şi, în raport cu natura şi numărul cauzelor, secţii maritime şi fluviale sau pentru alte materii.

Competenta Curtilor de Apel:
Curtile de Apel judeca:
– in prima instanta, procesele si cererile in materie de contencios administrative privind actele autoritatilor si institutiilor centrale;
– ca instante de apel, apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de tribunale in prima instanta;
– ca instante de recurs, recursurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de tribunale in apel sau impotriva hotararilor pronuntate in prima instanta de tribunale, care potrivit legii, nu sunt supuse apelului, precum si in orice alte cazuri expres prevazute de lege;
– in orice alte materii date prin lege in competenta lor.

Tribunalele
tribunalele sunt instanţe cu personalitate juridică, organizate la nivelul fiecărui

COMPONENTA TRIBUNALELOR:
– in circumscripţia fiecărui tribunal sunt cuprinse toate judecătoriile din judeţ sau, după caz, din municipiul Bucureşti;
– in cadrul tribunalelor funcţionează secţii sau, după caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, precum şi, în raport cu natura şi numărul cauzelor, secţii maritime şi fluviale sau pentru alte materii.

Competenta Tribunalelor:
Tribunalele judeca:

– in prima instanta:
a) procesele si cererile in materie comerciala al caror obiect are o valoare de peste 1 miliard de lei, precum si procesele si cererile al caror obiect este neevaluabil in bani;
b) procesele si cererile in materie civila al caror obiect are o valoare de peste 5 miliarde de lei, cu exceptia cererilor de imparteala judiciara, a cererilor in materie succesorala, a cererilor neevaluabile in bani si a cererilor privind materia fondului funciar, inclusive cele de drept comun, petitorii sau dupa caz, posesorii, formulate de tertii vatamati in drepturile lor prin aplicarea legilor in materia fondului funciar;
c) conflictele de munca, cu exceptia celor date prin lege in competetnta altor instante;
d) procesele si cererile in materie de contencios administrativ, in afara de cele date in competenta curtilor de apel;
e) procesele si cererile in materie de creatie intelectuala si de proprietate industriala;
f) procesele si cererile in materie de expropriere;
g) cererile pentru incuviintarea, nulitatea sau desfacerea adoptiei;
h) cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare savarsite in procesele penale;
i) cererile pentru recunoasterea, precum si cele pentru incuviintarea executarii silite a hotararilor date in tari straine.

– ca instante de apel:
a) apelurile declarate impotriva hotarilor pronuntate de judecatorii in prima instanta;

– ca instante de recurs:
a) recursurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului;

– in orice alte materii date prin lege in competenta lor.

Judecatoriile
– judecătoriile sunt instanţe fără personalitate juridică, organizate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti.

Componenta judecatoriilor:
– in cadrul judecătoriilor se pot înfiinţa secţii sau complete specializate, in raport cu natura şi numărul cauzelor;
– in cadrul judecătoriilor se vor organiza secţii sau complete specializate pentru minori şi familie.

Competenta judecatoriilor:
Judecatoriile judeca:

– in prima instanta:
a) toate procesele si cererile, in afara de cele date prin lege in competenta altor instante;

– plangerile impotriva hotararilor autoritatilor administratiei publice cu activitate jurisdictionala si ale altor organe cu astfel de activitate, in cazurile prevazute de lege;

– in orice alte materii date prin lege in competenta lor.