We use cookies for statistical purposes.

  • 43 Nicolae Caramfil Street, 2 Floor, Ap. 4, Bucharest
  • office@romanianlawoffice.com
  • +(4)0744 156 374
Our Articles

Sucursale, filiale si reprezentante in Romania

CARACTERISTICI ALE FILIALEI:

– potrivit Legii 105/1992, filiala implantata in strainatate are o nationalitate proprie, distincta de a sociatatii comerciale care a infiintat-o
– filiala este conceputa ca o intreprindere cu personalitate juridical apartinand sociatatii comerciale, in sensul ca este constituita de catre sociatate, cu respectarea aceleasi proceduri ca si in cazul constituirii sociatatii, si depinde de aceasta sub aspect economic.
– filiala poseda insa un patrimoniu propriu, delimitat in ansamblul patrimoniului socitatii si incheie contracte cu tertii in nume propriu, fiind si titulara unuia sau mai multor conturi bancare proprii.
– astfel se poate retine, ca din punct de vedre juridic, filiala se analizeaza ca o intreprindere, organizata sub forma de societate comerciala de sine statatoare, cu personalitate juridica proprie, dobandita in conditiile Legii 31/1990 si ale Legii 26/1990.

CARACTERISTICI ALE SUCURSALEI

– La fel ca si filiala, sucursala constituie o modalitate de extindere a intreprinderii fondatoare, contribuind astfel la realizarea obiectivului sau.
– Spre deosebire de filiala, sucursala nu devine persoana juridica de sine statatoare, ea facand parte, din acest punct de vedere, din structura organica a societatii primare fondatoare, singura care detine calitatea de subiect de drept.
– Referitor la sucursala Legea 105/1992, prevede faptul ca statutul lor organic este supus legii nationale a societatii comerciale straine care a infiintat-o, identificabila ca atare prin raportare la sediul social al acesteia.
– Tinand seama de toate acestea, din punct de vedere juridic sucursala trebuie sa fie tratata ca simplu dezmembramant, exogen din punct de vedere teritorial, al societatii comerciale primare( societatea mama).

Diferentele fata de filiala sunt:

A) sucursala nu are firma distincta, nici patrimoniu propriu, diferit de al societatii primare care a infiintat-o, in timp ce filiala poseda toate aceste caracteristici;
B) bunurile din dotatia sucursalei apartin societatii mame;
C) sucursala incheie contractele cu tertele persoane, fie in numele societatii primare( societatii mame), fie in nume propriu, dar pe socoteala patronului fondator, astfel ca sucursala nu poate avea nici creditori, nici debitori proprii.

CARACTERISTICI ALE REPREZENTANTEI:

– aceasta structura externa se deosebeste substantial atat de filiala cat si de sucursala, deoarece nu poate fi, in niciun caz, o intreprindere producatoare de marfuri, prestatoare de servicii sau executanta de lucrari pentru clientela;
– Reprezentanta indeplineste functia de intermediar intre societatea comerciala primara care a organizat-o si partenerii ei contractuali;
– Reprezentanta prin urmare exercita functii fie de mandatar fie de comisionar;
– Ca mandatar, incheie acte juridice cu tertele personae din tara de sediu in numele si pe seama societatii comerciale care i-a dat imputernicirea, iar in calitate de comisionar actioneaza fata de terti in nume propriu, dar pe seama societatii comerciale comitente;
– Reprezentanta este de asemenea lipsita de personalitate juridica, aceasta apartinad societatii comerciale mandante sau comitente;
– Procedura de inregistrare a reprezentantei unei societati comerciale straine in Romania se efectueaza exclusiv prin Ministerul Economiei si Comertului- Directia Generala Politici Comerciale.